സ്വാശ്രയം ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചു

34

തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് പ്രവേശനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ ഉപ വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് മത സാമുദായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.
മതമോ മതങ്ങളിലെ ഉപ വിഭാഗമോ തെളിയിക്കുന്നതിന് റവന്യൂ അധികാരിയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം ഹാജരാക്കിയാല്‍ മതി. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ‘മുസ്ലിം’ എന്ന ഒറ്റ വിഭാഗമേ ഉണ്ടാകൂ. 2017 ജൂലൈ 29 ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവാണ് പിന്‍വലിക്കുന്നത്. അപാകതകള്‍ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഉത്തരവ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here